רובין 500
מפת שולחן מבד רוביני איכותי במידה 400/125 ס”מ
מודפס לוגו מסביב
רובין 501
מפת שולחן מבד רוביני איכותי במידה 340/240 ס”מ
מודפס לוגו מסביב
רובין 502
מפת שולחן מבד רוביני איכותי במידה 250/130 ס”מ
מודפס לוגו מסביב
רובין 503
מפת שולחן מבד רוביני איכותי במידה 280/180 ס”מ
הדפסה בצבע מלא
רובין 504
מפת שולחן מבד רוביני איכותי במידה 490/250 ס”מ
הדפסת לוגו בחזית
רובין 505
מפת שולחן מבד רוביני
איכותי במידה 450/380 ס”מ
הדפסת לוגו בחזית
דגם חצאית
רובין 506
מפת שולחן מבד רוביני איכותי
במידה 300/220 ס”מ
הדפסת לוגו בחזית
רובין 507
מפת שולחן מבד רוביני איכותי
הדפסת צבע המפה לפי דרישה
במידה 600/300 ס”מ
הדפסת לוגו בחזית
רובין 508
מפת שולחן מבד רוביני איכותי
במידה 300/280 ס”מ
הדפסת לוגו בחזית
רובין 509
מידה 3/4 מטר מפת שולחן מבד רוביני איכותי
רובין 510
מפת שולחן מבד רוביני איכותי
הדפסת צבע המפה לפי דרישה
במידה 300/280 ס”מ
הדפסת לוגו בחזית
רובין 511
מפת שולחן מבד רוביני איכותי
הדפסת צבע המפה לפי דרישה
במידה 290/200 ס”מ
הדפסת לוגו בחזית