רובין 400
שרשרת פרנזים צבעונית
בחבילה 50 מטר
גודל דגלון 30/40 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 401
שרשרת דגלי ישראל
בחבילה 50 מטר
גודל דגלון 30/40 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 401א
שרשרת דגלי ישראל משולשים
בחבילה 50 מטר
גודל דגלון 30/40 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 402
שרשרת משולשים צבעונית
בחבילה 50 מטר
גודל דגלון 30/40 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 403
שרשרת פרנזים כחול לבן
בחבילה 50 מטר
גודל דגלון 30/40 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 404
שרשרת משולשים כחול-לבן
בחבילה 50 מטר
גודל דגלון 30/40 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 405
שרשרת משולש מנייר כרומו
מודפס דו צדדי
גודל דגלון 20/30 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 406
שרשרת דגלוני מדינות מלבני
מנייר כרומו מודפס דו צדדי
גודל דגלון 15/20 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 407
שרשרת דגלונים מלבני
מנייר כרומו דו צדדי
במידה 20/30 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 408
שרשרת דגלונים מלבני
מנייר כרומו דו צדדי
מידה 20/30 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 409
שרשרת משולש מנייר כרומו
מודפס דו צדדי
גודל דגלון 20/30 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 410
שרשרת דגלונים מבד פוליאסטר
מודפס חד צדדי
מידה 20/30 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 411
שרשרת דגלוני ישראל מבד
מידה 20/30 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 412
שרשרת דגלונים מבד פוליאסטר
מודפס חד צדדי
מידה 20/30 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 413
שרשרת דגלונים מבד פוליאסטר
מודפס חד צדדי
מידה 30/40 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק
רובין 414
שרשרת דגלונים מבד פוליאסטר
מודפס חד צדדי
מידה 20/30 ס”מ
תפור בסרט עוטף חזק