רובין 700
דגל מודפס לוגו חד צדדי
במידה 60/80 ס”מ
בד פוליאסטר גימור שרוול
רובין 701
דגל מודפס חד צדדי
במידה 100/80 ס”מ
בד פוליאסטר גימור שרוול
רובין 702
דגל מודפס חד צדדי
במידה 100/80 ס”מ
בד פוליאסטר גימור שרוול
רובין 703
דגל מודפס חד צדדי
במידה 100/80 ס”מ
בד פוליאסטר גימור שרוול
רובין 704
דגל מודפס חד צדדי
במידה 100/80 ס”מ
בד פוליאסטר גימור שרוול
רובין 705
דגל מודפס דו צדדי
במידה 150/100 ס”מ
בד רוביני איכותי גימור שרוול
רובין 706
דגל מודפס דו צדדי
במידה 150/100 ס”מ
בד רוביני איכותי גימור שרוול
רובין 707
דגל מודפס חד צדדי
במידה 150/100 ס”מ
בד פוליאסטר גימור שרוול
רובין 708
דגל מודפס חד צדדי
במידה 150/100 ס”מ
בד פוליאסטר גימור שרוול
רובין 709
דגל מודפס לוגו חד צדדי
במידה 150/100 ס”מ
בד פוליאסטר גימור שרוול
רובין 710
דגל מודפס לוגו חד צדדי
במידה 150/100 ס”מ
בד פוליאסטר גימור טבעות
רובין 711
דגל מודפס חד צדדי
במידה 150/200 ס”מ
בד פוליאסטר גימור טבעות
רובין 712
דגל מודפס חד צדדי
במידה 100/150 ס”מ
בד רוביני איכותי גימור שרוול
רובין 713
דגל מודפס חד צדדי
במידה 130/90 ס”מ
בד פוליאסטר גימור שרוול
רובין 714
דגל מודפס לוגו חד צדדי
במידה 80/100 ס”מ
בד פוליאסטר גימור שרוול
רובין 715
דגל מודפס חד צדדי
במידה 150/200 ס”מ
בד פוליאסטר גימור שרוול
רובין 716
דוגמא להדפס בצד השני
בכתב מראה
בהדפסה חד צדדית