רובין 1100
דגל חוף 3/0.8 מטר
מודפס חד צדדי
שרוול בקימור
רובין 1101
דגל חוף 5/1 מטר
מודפס חד צדדי
שרוול צדדי
רובין 1102
דגל חוף 4/0.90 מטר
מודפס חד צדדי
שרוול בקימור
רובין 1103
דגל חוף 2/0.80 מטר
מודפס חד צדדי
שרוול בקימור
רובין 1104
דגל חוף 2/0.80 מטר
מודפס חד צדדי
שרוול בקימור
רובין 1105
דגל חוף 4/0.80 מטר
מודפס חד צדדי
שרוול בקימור
רובין 1106
דגל חוף 4.5/0.80 מטר
מודפס חד צדדי
שרוול בקימור
רובין 1107
דגל חוף 3/0.70 מטר
מודפס חד צדדי
שרוול בקימור
רובין 1108
דגל חוף 3/0.70 מטר
מודפס חד צדדי
שרוול בקימור
רובין 1109
דגל חוף במידה 2.80/0.60 מטר
מודפס חד צדדי
שרוול בקימור
רובין 1110
דגל חוף במידה 2.60/0.80 מטר
מודפס חד צדדי
שרוול בקימור
רובין 1111
דגל טיפה לרכב
במידה 55/25 ס”מ
מודפס חד צדדי
שרוול בקימור
רובין 1112
דגל טיפה לרכב
במידה 55/25 ס”מ
שרוול בקימור מודפס חד צדדי
רובין 1113
דוגמא להדפס בצד השני
בכתב מראה
בהדפסה חד צדדית