רובין 1200
אפוד זוהר כתום טלאי תפור על האפוד
רובין 1201
אפוד זוהר צהוב ילדים מודפס בגב
רובין 1202
אפוד זוהר צהוב מודפס ישירות על האפוד
רובין 1203
אפוד זוהר כתום כולל כיסים ורוכסן אפשרות להגדלה והקטנה
רובין 1204
אפוד זוהר כתום סטנדרטי מודפס בגב
רובין 1205
אפוד זוהר צהוב תקני מודפס בגב
רובין 1206
אפוד זוהר כתום סטנדרטי מודפס בגב
רובין 1207
אפוד זוהר צהוב תקני מודפס סמל בכיס ובגב
רובין 1208
אפוד זוהר כתום תקני מודפס בגב
רובין 1209
אפוד זוהר כתום תקני מודפס בקטן בחזית ובגדול בגב
רובין 1210
אפוד זוהר צהוב תקני מודפס בקטן בחזית ובגדול בגב
רובין 1211
אפוד זוהר כתום יצור מיוחד עם כיסים ורוכסן אפשרות לכוונון מידה מודפס בגב
רובין 1212
אפוד זוהר צהוב דגם מד"א עם כיסים ורוכסן מודפס בגב
רובין 1213
אפוד זוהר צהוב תקני מודפס בגב
רובין 1214
אפוד זוהר צהוב לרכב אפשרות להדפסה
רובין 1215
אפוד זוהר כתום עם כיסים ורוכסן אפשרות לכוונון מידה מודפס בגב
רובין 1216
אפוד זוהר צהוב מודפס בגב
רובין 1217
אפוד זוהר צהוב טלאי תפור בגב