רובין 1800
דגל גולני מודפס
במידה 80/100 ס”מ
עם הקדשה אישית
רובין 1801
דגל משולש מודפס
במידה 80/100 ס”מ
רובין 1802
דגל צנחנים
מודפס עם הקדשה
במידה 100/150 ס”מ
רובין 1803
דגל חילות צה”ל-חיל הים
במידה 100/150 ס”מ
גימור טבעות
רובין 1804
דגל חילות צה”ל-חיל האויר
במידה 100/150 ס”מ
גימור טבעות
רובין 1805
דגל חילות צה”ל-שיריון
במידה 80/100 ס”מ
גימור שרוול
רובין 1806
דגל חילות צה”ל-מודיעין
במידה 100/150 ס”מ
גימור שרוול
רובין 1807
דגל עמותת העטלף
במידה 100/150 ס”מ
גימור שרוול
רובין 1808
דגל יחידה צבאית-לפי פלוגה
במידה 80/100 ס”מ
גימור שרוול
רובין 1809
דגלי אורך משטרת ישראל ומג”ב במידה 300/100 ס”מ
גימור שרוול
רובין 1810
דגל חילות צה”ל
במידה 80/100 ס”מ
גימור שרוול
רובין 1811
דגל טייסות
במידה 100/150 ס”מ
גימור טבעות
רובין 1812
דגל יחידות צה”ל
במידה 80/110 ס”מ
גימור שרוול
רובין 1813
דגל בעיצוב אישי
במידה 80/100 ס”מ
גימור שרוול
רובין 1814
דגל צה”ל
במידה 80/100 ס”מ
גימור שרוול