רובין 600
שלט פרסום במידה 150/60 ס”מ בד רובני איכותי
רובין 601
שלט שמשונית במידה 5/1.5 מטר גימור טבעות
רובין 602
שלט פרסום במידה 150/60 ס”מ בד רובני איכותי
רובין 603
שלט לאירוע מבד רוביני
במידה 2/1 מטר
גימור טבעות
רובין 604
שלט לאירוע על קאפה
במידה 60/80 ס”מ
רובין 605
שלט לאירוע מבד רוביני
במידה 100/50 ס”מ
רובין 606
שלט שמשונית
במידה 200/80 ס”מ
גימור טבעות
רובין 607
שמשונית במידה 3/1.5 מטר
גימור טבעות
רובין 608
שלט שמשונית במידה 4/1 מטר
רובין 609
שמשונית במידה 3/2 מטר
גימור טבעות
רובין 610
שלט מבד רוביני איכותי
במידה 2/1 מטר
גימור טבעות
רובין 611
שלט מבד רוביני איכותי
במידה 4/1 מטר גימור טבעות
רובין 612
שלט לגב במה
במידה 300/300 ס”מ בד רוביני
איכותי גימור טבעות
רובין 613
שלט שמשונית
גב במה במידה 7/3 מטר
רובין 614
שלט לאירוע מבד רוביני במידה 4.5/4.5 מטר גימור טבעות
רובין 615
שמשונית במידה 300/80 ס”מ גימור טבעות
רובין 616
שלט מבד רוביני
במידה 8/1.5 מטר
גימור שרוולים בקצוות
רובין 617
שלט לאירוע במידה 2.5/1.5 מטר בד רוביני גימור טבעות
רובין 618
רקע לראיונות תקשורת
או גב במה
במידה 3/3 מטר
רובין 619
רקע לראיונות תקשורת
או גב במה
במידה 4/3 מטר
רובין 620
שלט לפודיום עפ”י דרישה