רובין 1700
רולאפ
במידה 200/85 ס"מ
מגיע ארוז ומקופל בתוך תיק נשיאה
רובין 1701
רולאפ
במידה 200/85 ס"מ
מגיע ארוז ומקופל בתוך תיק נשיאה
רובין 1702
רולאפ
במידה 200/85 ס"מ
מגיע ארוז ומקופל בתוך תיק נשיאה
רובין 1703
רולאפ במידה 200/85 ס"מ מגיע ארוז ומקופל בתוך תיק נשיאה
רובין 1704
רולאפ במידה 200/85 ס"מ מגיע ארוז ומקופל בתוך תיק נשיאה
רובין 1705
רולאפ במידה 200/85 ס"מ מגיע ארוז ומקופל בתוך תיק נשיאה
רובין 1706
רולאפ במידה 200/85 ס"מ מגיע ארוז ומקופל בתוך תיק נשיאה
רובין 1707
רולאפ במידה 200/85 ס"מ מגיע ארוז ומקופל בתוך תיק נשיאה
רובין 1708
רולאפ שולחני מיניאטורי
במידה 30/20 ס"מ
מגיע ארוז ומקופל בתוך קופסא
רובין 1709
רולאפ שולחני מיניאטורי
צד אחורי
במידה 30/20 ס"מ
רובין 1710
רולאפ שולחני מיניאטורי
במידה 30/20 ס"מ
מגיע ארוז ומקופל בתוך קופסא